روزها بعد

قول داده بودم زود برگردم

ولی نیومدم

خب... فک کنم یکم بزرگتر شدم

از نظر زمان و تاریخ و اینا که آره ولی نه

ذهنی منظورمه

احساس میکنم دیگه میدونم.... دیگه میفهمم

درسامون خیلی قشنگن ولی باید تایم بزاری براشون درست حسابی

فیکس ۱۳ روز دیگه امتحان فیزیو گوارش دارم

تو طول ترم خوب خوندم ولی خب میترسم برا همین این هفته که کامل تعطیل کردیم رو یکم درسامو آوردم و بزور دارم میخونم

یکمم عقب افتادگیامو جمع کنم

ان شا الله فردا عصر یا شب بتونم برم سر فیزیو گوارش

دعا کنین برامممممم خیلی برام مهمه این ترم

/ 0 نظر / 25 بازدید