اسفند 98
1 پست
بهمن 98
1 پست
دی 98
2 پست
آذر 98
5 پست
آبان 98
4 پست
مهر 98
13 پست
شهریور 98
20 پست
مرداد 98
2 پست
ترم_جدید
1 پست
ترم_۴
1 پست
خواب
6 پست
خسته
5 پست
کوئیز
1 پست
امتحان
2 پست
کاشان
6 پست
آفتاب
1 پست
خون_آشام
1 پست
خرخون
2 پست
ترم_۳
1 پست
آرزو
1 پست
اصفهان
19 پست
طلوع
1 پست
فیزیو
2 پست
تعطیلات
1 پست
خر_زدن
1 پست
نگران
1 پست
تنبلی
1 پست
مرد_راه
1 پست
پزشکی
1 پست
ترمینال
2 پست
اسنپ
1 پست
عصبانی
1 پست
خونه
1 پست
شیطونی
1 پست
تولد
1 پست
خوابگاه
5 پست
ترمک
2 پست
ترس
2 پست
کاشون
6 پست
حمام
1 پست
شیرینی
1 پست
درس
1 پست
دردناک
1 پست
بلیط
1 پست
دانشگاه
1 پست
Workaholic
1 پست
خرید
1 پست
شنبه
1 پست
کفش
1 پست
صورتی
1 پست
فیلم
1 پست
خراخنه
1 پست
جوش
1 پست
تابستون
10 پست
رفت_و_آمد
1 پست
شهرگردی
1 پست
تابستان
2 پست
دوستانه
1 پست
دلتنگ
1 پست
سفر
3 پست
جاده
1 پست
LOGOPHILE
1 پست
منتظر
1 پست
رانندگی
1 پست
سیاه با عطر
سیاهی که بوی عطر میده و اینو دوس داره و میخواد بنویسه. نوشته هامو بو کنید
اوتاکو لند
یه وبلاگ توپ برای همه ی طرفدارای انیمه و مانگا
تابستان زیبا
عشق در همین نزدیکی است ان را دریاب
میخواهم بمانم؛جاودانه
مگر ترانه ی من که در روزگار نامده بر جای می ماند تا به ناخواست دست جفا پیشه ی دهر شکوه تو را بستاید.
نوشته های دختر آسمان
من ایمان دارم تو هوامو داری خدای من